Masterclass Aanbestedingsrecht IV - Wezenlijke wijzigingen

De cursus van VU Law Academy is niet beschikbaar meer op Springest. Bekijk hieronder enkele alternatieven:

check_box_outline_blank

Gegevensuitwisseling in de Zorg - Privacy Cursus

Logo van IIR Trainingen & Conferenties
|META_INFO|

Realiseer een zorgvuldige en veilige omgang met gezondheidsgegevens Als zorgprofessional dient u goed op de hoogte te zijn van de vereiste …

check_box_outline_blank

Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy
|META_INFO|

Inhoud en resultaatBinnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. De Wr…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
|META_INFO|

Accreditatie / PE punten NOvA 6 punten Juridisch RvR Deze cursus telt mee voor de Specialisatie Jeugdrecht (Raad voor Rechtsbijstand). De i…

check_box_outline_blank

Aansprakelijkheid in de financiële sector - recente ontwikkelingen

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
|META_INFO|

Doelgroep: Advocaten, civiele rechters, advocaat-stagiaires in de laatste fase van hun stageperiode, bank- en bedrijfsjuristen bij financië…

check_box_outline_blank

Actualiteiten burgerlijk(proces)recht en rechtspleging

Logo van VU Law Academy
|META_INFO|

Cur­sus ac­tu­a­li­tei­ten bur­ger­lijk pro­ces­recht en rechts­ple­ging Don­der­dag 20 de­cem­ber 2018 In deze cursus krijgt u een overzic…

check_box_outline_blank

Masterclass combinatie UWV en Verzoekprocedure (Juridisch, HR)

Logo van an-i.nl
|META_INFO|

Bij deze Arbeidsrecht Masterclasses ontslagrecht voor advocaten gaat het om juridisch doelgericht toepassen van specialistische kennis wat …

check_box_outline_blank

Opstellen en beoordelen van contracten - 11 juni 2019

Logo van VU Law Academy
|META_INFO|

Praktische cursus contracteren Dinsdag 11 juni 2019Tijdens deze praktijkgerichte cursus wordt u door ervaren contractenrechtspecialisten ge…

check_box_outline_blank

Verdiepingscursus WIA in de praktijk

Logo van OSR Juridische Opleidingen
|META_INFO|

* * * * De verdiepingscursus van 03 juni gaat gegarandeerd door! * * * * Met deze cursus verwerft u zeer praktische kennis van de WAO en de…

check_box_outline_blank

Jaaroverzicht arbeidsrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
|META_INFO|

Jaaroverzicht arbeidsrecht 2015 Alles wat u moet weten over ontwikkelingen in de Rechtspraak van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justi…

check_box_outline_blank

Cursusdag Strategisch Arbeidsrecht - (Contr)actueel Arbeidsrecht (Juridisch, HR)

Logo van an-i.nl
|META_INFO|

Wilt u tijdens deze juridische cursusdag Arbeidsrecht meerdere facetten van de actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht strategisch en ta…