27 Sociale zekerheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Procederen onder de Wwz

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Op 1 juli 2015 is het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid, het deel dat het nieuwe ontslagrecht regelt, in werking getreden. Vol…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor de Professional 2

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave A…

check_box_outline_blank

Studiedag Aan de slag met de Wmo 2015

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting In deze bijeenkomst is veel aandacht voor: 1. De nieuwe Wmo van waaruit gemeenten ondersteuning kunnen bieden om te participer…

check_box_outline_blank

Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 1** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: advocaten, (bedrijfs)juristen en overheidsjuristen, werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

check_box_outline_blank

Ontslag en Werkloosheid

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Met de Wet Werk en Zekerheid is er veel veranderd op het gebied van het Ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Kom alles te weten over het nie…

check_box_outline_blank
Square header letselschade

Letselschade en Sociale Zekerheid

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Den Haag, Utrecht en 3 andere regio's
Square header letselschade

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg,…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor de Professional 1

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave …

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor juridische secretaresses en ondersteuners

Logo van OSR Juridische Opleidingen

Werkt u als secretaresse in een arbeidsrechtelijke praktijk? Dan heeft u, naast uw ‘gewone’ secretariële vaardigheden, ook juridische kenni…

check_box_outline_blank

Basisopleiding arbeidsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Veel professionals hebben met het arbeidsrecht te maken. De komst van uitgebreide, complexe…

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein 2017 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Door de nieuwe wetgeving in het sociaal domein zijn er veel nieuwe taken en ook nieuwe regels bij gekomen. Al deze wetten stel…

check_box_outline_blank

Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 2** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Tijdens dag 2 van tweedaagse cursus Beter omgaan met de zieke wernemer gaan de ervarenen docenten Pieter Fluit en Arie Wit (tevens auteurs …

check_box_outline_blank

Sociaal verzekeringsrecht** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Sociaal verzekeringsrecht is nauw verbonden met arbeidsrecht en een zeer belangrijk onderdeel voor de arbeidsrechtadvocaat om goed van op d…

check_box_outline_blank

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015 Toelichting Het ambtenarenrecht zit in een veranderingsfase. Elementen van de Wet Werk en Zekerheid word…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wet langdurige zorg (Wlz)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Veranderingen in de langdurige zorg De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos…