22 Sociale zekerheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 6 april 2017 in Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 30 maart 2017 in Utrecht

Samenvatting In deze bijeenkomst is veel aandacht voor: 1. De nieuwe Wmo van waaruit gemeenten ondersteuning kunnen bieden om te participer…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Met de Wet Werk en Zekerheid is er veel veranderd op het gebied van het Ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Kom alles te weten over het ni…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 5 oktober 2017 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave …

check_box_outline_blank

Logo van Permeduc -  Instituut voor Permanente Educatie

Cursus over de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht: de gevolgen van de WWZ voor de WW, de Veegwet, maar ook de WAO, WMO e…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 21 september 2017 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave …

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Dinsdag 4 juli 2017 in Utrecht

Sociaal verzekeringsrecht is nauw verbonden met arbeidsrecht en een zeer belangrijk onderdeel voor de arbeidsrechtadvocaat om goed van op d…

check_box_outline_blank

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015 Toelichting Het ambtenarenrecht zit in een veranderingsfase. Elementen van de Wet Werk en Zekerheid word…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Donderdag 9 februari 2017 in Utrecht

Tijdens dag 1 van de tweedaagse cursus Beter omgaan met de zieke wernemer gaan de ervaren docenten Arie Wit en Pieter Fluit (tevens auteurs…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Woensdag 8 maart 2017 in Utrecht

Samenvatting Dit kennisnet is bestemd voor advocaten, vakbondsjuristen, rechtsbijstandsjuristen en juristen van vergelijkbare organisaties …

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Zondag 31 december 2017 in Utrecht

Veranderingen in de langdurige zorg De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen

Voor en door specialisten sociale zekerheidsrecht. In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ). Dit ke…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Donderdag 16 februari 2017 in Utrecht

Tijdens dag 2 van tweedaagse cursus Beter omgaan met de zieke wernemer gaan de ervarenen docenten Pieter Fluit en Arie Wit (tevens auteurs …

check_box_outline_blank

Logo van LegalPlanet

De Eerste Kamer behandelt aanstaande dinsdag het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Hiermee staat het ambtenarenrecht op …

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen

Inleiding Voor en door specialisten sociale zekerheidsrecht. In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SS…