28 Sociale zekerheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 6 april 2017 in Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Ontslag en Werkloosheid

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Met de Wet Werk en Zekerheid is er veel veranderd op het gebied van het Ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Kom alles te weten over het nie…

check_box_outline_blank

Studiedag Aan de slag met de Wmo 2015

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 30 maart 2017 in Utrecht

Samenvatting In deze bijeenkomst is veel aandacht voor: 1. De nieuwe Wmo van waaruit gemeenten ondersteuning kunnen bieden om te participer…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor de Professional 2

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 5 oktober 2017 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave A…

check_box_outline_blank

Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 1** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Dinsdag 3 oktober 2017 in Utrecht

Tijdens dag 1 van de tweedaagse cursus Beter omgaan met de zieke wernemer gaan de ervaren docenten Arie Wit en Pieter Fluit (tevens auteurs…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Sociale Zekerheid - Incompany

Logo van Permeduc -  Instituut voor Permanente Educatie

Cursus over de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht: de gevolgen van de WWZ voor de WW, de Veegwet, maar ook de WAO, WMO e…

check_box_outline_blank

Basisopleiding arbeidsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 18 mei 2017 in Utrecht

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Veel professionals hebben met het arbeidsrecht te maken. De komst van uitgebreide, complexe …

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor juridische secretaresses en ondersteuners

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 16 mei 2017 in Utrecht

Werkt u als secretaresse in een arbeidsrechtelijke praktijk? Dan heeft u, naast uw ‘gewone’ secretariële vaardigheden, ook juridische kennis…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor de Professional 1

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 21 september 2017 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave A…

check_box_outline_blank
Square header letselschade

Letselschade en Sociale Zekerheid

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Dinsdag 9 mei 2017 in Utrecht
Square header letselschade

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg,…

check_box_outline_blank

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015 Toelichting Het ambtenarenrecht zit in een veranderingsfase. Elementen van de Wet Werk en Zekerheid word…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wet langdurige zorg (Wlz)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Veranderingen in de langdurige zorg De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos…

check_box_outline_blank

Kennisnet sociale zekerheid eenmalig

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Woensdag 8 maart 2017 in Utrecht

Samenvatting Dit kennisnet is bestemd voor advocaten, vakbondsjuristen, rechtsbijstandsjuristen en juristen van vergelijkbare organisaties …

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein 2017 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 23 maart 2017 in Utrecht

Samenvatting Door de nieuwe wetgeving in het sociaal domein zijn er veel nieuwe taken en ook nieuwe regels bij gekomen. Al deze wetten stel…

check_box_outline_blank

Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 2** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Dinsdag 10 oktober 2017 in Utrecht

Tijdens dag 2 van tweedaagse cursus Beter omgaan met de zieke wernemer gaan de ervarenen docenten Pieter Fluit en Arie Wit (tevens auteurs …