business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

22 Sociale zekerheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 29 maart 2018 in Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Procederen onder de Wwz

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Op 1 juli 2015 is het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid, het deel dat het nieuwe ontslagrecht regelt, in werking getreden. Vo…

check_box_outline_blank

Sociaal verzekeringsrecht** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Dinsdag 3 juli 2018 in Breukelen en 1 andere datum

Sociaal verzekeringsrecht is nauw verbonden met arbeidsrecht en een zeer belangrijk onderdeel voor de arbeidsrechtadvocaat om goed van op de…

check_box_outline_blank

Leergang Gemeentejurist

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Vrijdag 14 september 2018 in Utrecht

Praktijkgerichte opleiding voor gemeentejuristen De huidige gemeentepraktijk is niet meer te vergelijken met die van enkele jaren geleden. …

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor niet-juridische professionals: ontslagrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 4 oktober 2018 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave …

check_box_outline_blank

Studiedag Aan de slag met de Wmo 2015

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Woensdag 11 april 2018 in Utrecht

Samenvatting In deze bijeenkomst is veel aandacht voor: 1. De nieuwe Wmo van waaruit gemeenten ondersteuning kunnen bieden om te participer…

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Aanleiding“De grootste verandering in het arbeidsrecht sinds de Tweede Wereldoorlog”, zo wordt de Wet Werk en Zekerheid ook wel genoemd. Na…

check_box_outline_blank
Thumbnail header letselsz

Letselschade & Sociale Zekerheid

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Dinsdag 8 mei 2018 in Van der Valk Hotel Veenendaal, Veenendaal en 1 andere datum
Thumbnail header letselsz

Accreditatie / PE punten NIVRE - 5 PE-punten NOvA - 5 PO-punten Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het …

check_box_outline_blank

Actualiteiten Sociale Zekerheid 2018

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 6 december 2018 in Utrecht

Volledig up-to-date in sociale zekerheid Ben je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociale zekerheidsrecht? En wil je…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor juridische secretaresses en ondersteuners

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 24 mei 2018 in Utrecht

Werkt u als secretaresse in een arbeidsrechtelijke praktijk? Dan heeft u, naast uw ‘gewone’ secretariële vaardigheden, ook juridische kenni…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Arbeidsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 17 mei 2018 in Utrecht

De basis van het arbeidsrecht in twee, drie of vier dagen Als juridisch professional zoek je kennis en toepassingen van het arbeidsrecht. H…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor niet-juridische professionals: arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 20 september 2018 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave …

check_box_outline_blank

Ontwikkelingen in het ontslagrecht - GAAT ZEKER DOOR

Logo van VU Law Academy
Amsterdam

Ont­wik­ke­lin­gen in het ont­slag­recht - 19 de­cem­ber 2017 De prak­tijk van de WWZ In deze cursus staan de ervaringen met de Wet werk en…

check_box_outline_blank

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015 Toelichting Het ambtenarenrecht zit in een veranderingsfase. Elementen van de Wet Werk en Zekerheid word…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wet langdurige zorg

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 9 oktober 2018 in Utrecht

Helemaal op de hoogte van de Wet langdurige zorg (Wlz) Als juridisch professional die te maken heeft met de Wet langdurige zorg (Wlz) wil j…