business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

28 Sociale zekerheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 3 oktober 2017 in Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Procederen onder de Wwz

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Op 1 juli 2015 is het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid, het deel dat het nieuwe ontslagrecht regelt, in werking getreden. Vol…

check_box_outline_blank

Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 1** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Dinsdag 3 oktober 2017 in Utrecht

Bestemd voor: advocaten, (bedrijfs)juristen en overheidsjuristen, werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

check_box_outline_blank

Ontslag en Werkloosheid

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Zondag 31 december 2017 in Utrecht

Met de Wet Werk en Zekerheid is er veel veranderd op het gebied van het Ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Kom alles te weten over het nie…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor niet-juridische professionals: ontslagrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 5 oktober 2017 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave '…

check_box_outline_blank

Leergang Gemeentejurist (gaat definitief starten in september 2017)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Vrijdag 15 september 2017 in Utrecht

Praktijkgerichte opleiding voor gemeentejuristen De huidige gemeentepraktijk is niet meer te vergelijken met die van enkele jaren geleden. …

check_box_outline_blank

Studiedag Aan de slag met de Wmo 2015

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Woensdag 27 september 2017 in Utrecht

Samenvatting In deze bijeenkomst is veel aandacht voor: 1. De nieuwe Wmo van waaruit gemeenten ondersteuning kunnen bieden om te participer…

check_box_outline_blank

Ontwikkelingen in het ontslagrecht

Logo van VU Law Academy
Dinsdag 19 december 2017 in Amsterdam

Aan de orde komen: - De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (aanzegtermijn, aanpassingen in de ketenregeling, Ragetlieregel, pensioenonts…

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Aanleiding“De grootste verandering in het arbeidsrecht sinds de Tweede Wereldoorlog”, zo wordt de Wet Werk en Zekerheid ook wel genoemd. Na …

check_box_outline_blank

Basisopleiding arbeidsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 31 oktober 2017 in Utrecht

De basis van het arbeidsrecht in twee, drie of vier dagen Als juridisch professional zoek je kennis en toepassingen van het arbeidsrecht. H…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor niet-juridische professionals: arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 21 september 2017 in Locatie nog niet bekend

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave '…

check_box_outline_blank

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015 Toelichting Het ambtenarenrecht zit in een veranderingsfase. Elementen van de Wet Werk en Zekerheid word…

check_box_outline_blank

Kennisnet sociale zekerheid abonnement

Logo van OSR Juridische Opleidingen

Voor en door specialisten sociale zekerheidsrecht. In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ). Dit ke…

check_box_outline_blank

Sociaal verzekeringsrecht** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Donderdag 30 november 2017 in Utrecht

Sociaal verzekeringsrecht is nauw verbonden met arbeidsrecht en een zeer belangrijk onderdeel voor de arbeidsrechtadvocaat om goed van op de…

check_box_outline_blank

Beter omgaan met de zieke werknemer Dag 2** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Dinsdag 10 oktober 2017 in Utrecht

Bestemd voor: advocaten, (bedrijfs)juristen en overheidsjuristen, werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.