thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

21 Sociale zekerheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 4 oktober 2018 in Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Procederen onder de Wwz

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Deze cursus is eenverdieping specifiek gericht op het procederen.In de cursus zal zowel de route via UWV als die via de kantonrechter uitvoe…

check_box_outline_blank

Sociaal verzekeringsrecht** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Dinsdag 3 juli 2018 in Breukelen en 1 andere datum

Sociaal verzekeringsrecht is nauw verbonden met arbeidsrecht en een zeer belangrijk onderdeel voor de arbeidsrechtadvocaat om goed van op de…

check_box_outline_blank

Leergang Gemeentejurist

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Vrijdag 14 september 2018 in Utrecht

Praktijkgerichte opleiding voor gemeentejuristen De huidige gemeentepraktijk is niet meer te vergelijken met die van enkele jaren geleden. …

check_box_outline_blank

Studiedag Wmo 2015: van melding tot besluitname

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 27 september 2018 in Utrecht

Samenvatting De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep over de Wmo 2015 begint nu goed op gang te komen. Er zijn belangrijke uitspr…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor niet-juridische professionals: ontslagrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 4 oktober 2018 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave …

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Aanleiding“De grootste verandering in het arbeidsrecht sinds de Tweede Wereldoorlog”, zo wordt de Wet Werk en Zekerheid ook wel genoemd. Na…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor niet-juridische professionals: arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 20 september 2018 in Utrecht

Samenvatting Arbeidsrecht, een continu veranderend vakgebied waar iedereen mee te maken heeft. Monique van de Graaf, auteur van de uitgave …

check_box_outline_blank

Actualiteiten Sociale Zekerheid 2018

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 6 december 2018 in Utrecht

Volledig up-to-date in sociale zekerheid Ben je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociale zekerheidsrecht? En wil je…

check_box_outline_blank

Basisopleiding arbeidsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 30 oktober 2018 in Utrecht

Flexibele kennismaking met het arbeidsrecht Wanneer je de Basisopleiding arbeidsrecht volgt, merk je al snel dat het arbeidsrecht een zeer …

check_box_outline_blank

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015 Toelichting Het ambtenarenrecht zit in een veranderingsfase. Elementen van de Wet Werk en Zekerheid word…

check_box_outline_blank

Verdiepingscursus Procederen in ontslagzaken

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Woensdag 12 december 2018 in Utrecht

Verdiep je kennis van het arbeidsprocesrecht Volg deze eendaagse verdiepingscursus als je de juridische ins en outs wilt weten van ontslagp…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wet langdurige zorg

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 9 oktober 2018 in Utrecht

Helemaal op de hoogte van de Wet langdurige zorg (Wlz) Als juridisch professional die te maken heeft met de Wet langdurige zorg (Wlz) wil j…

check_box_outline_blank

Themabijeenkomst Kennisnet sociale zekerheid

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Woensdag 6 juni 2018 in Utrecht en 1 andere datum

Samenvatting Dit kennisnet is bestemd voor advocaten, vakbondsjuristen, rechtsbijstandsjuristen en juristen van vergelijkbare organisaties …

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein 2018 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 20 september 2018 in Utrecht

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe w…