6 Ruimtelijke ordeningsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk

Logo van CPO (Radboud Universiteit)

Doelgroep: advocaten, (gemeente)juristen en een ieder die werkzaam is op het gebied van de ruimtelijke ordening, in beginsel academisch ges…

check_box_outline_blank

Studiemiddag Ruimtelijke ordening en de impact van de provinciale aanwijzing

Logo van Instituut voor Bouwrecht

De bevoegdheden van de provincie inzake het vaststellen van algemene regels en het geven van een reactieve aanwijzing worden steeds belangr…

check_box_outline_blank

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten Ruimtelijk bestuursrecht 2015 Toelichting In deze cursus bespreken en analyseren de docenten de belangrijkste rechtspraak op …

check_box_outline_blank

Cursus Hoofdlijnen Omgevingsrechtelijke planvorming en uitvoering ruimtelijke ordening

Logo van Instituut voor Bouwrecht

IBR Cursus Locatie- en vastgoedontwikkeling 2016 - Dag II Nieuwe bouwprojecten dienen zich aan in de vorm van transformatie van gebouwen, a…

check_box_outline_blank

Gemeenteraad en ruimtelijke ordening

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Ruimtelijke besluiten worden op gemeentelijk niveau deels door de gemeenteraad, deels door burgemeester en wethouders genomen. De gemeenter…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

Logo van Berghauser Pont Academy

InleidingDe wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) a…