7 Ruimtelijke ordeningsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
in CPO-zaal Radboud Universiteit te Nijmegen

Doelgroep: advocaten, (gemeente)juristen en een ieder die werkzaam is op het gebied van de ruimtelijke ordening, in beginsel academisch ges…

check_box_outline_blank

Logo van Instituut voor Bouwrecht

De bevoegdheden van de provincie inzake het vaststellen van algemene regels en het geven van een reactieve aanwijzing worden steeds belangr…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy

InleidingHet recreatie-aanbod in Nederland is nog steeds groeiende. Bij elk mooi plekje wordt tegenwoordig bekeken of dit toeristisch uitge…

check_box_outline_blank

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten Ruimtelijk bestuursrecht 2015 Toelichting In deze cursus bespreken en analyseren de docenten de belangrijkste rechtspraak op …

check_box_outline_blank

Logo van Instituut voor Bouwrecht

IBR Cursus Locatie- en vastgoedontwikkeling 2016 - Dag II Nieuwe bouwprojecten dienen zich aan in de vorm van transformatie van gebouwen, a…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Ruimtelijke besluiten worden op gemeentelijk niveau deels door de gemeenteraad, deels door burgemeester en wethouders genomen. De gemeenter…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
in Utrecht

InleidingDe wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) a…