31 Ondernemingsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Aan het aandeelhouderschap in de kapitaalvennootschap zijn rechten verbonden. Deze rechten kunnen worden onderscheiden in zeggensmachtsrecht…

check_box_outline_blank

Logo van Lexlumen BV
in Amsterdam

De coöperatie kan zich in toenemende belangstelling verheugen. Van kleinschalige samenwerkingsverbanden van ondernemers of beroepsbeoefenaa…

check_box_outline_blank

Logo van Lexlumen BV
in Utrecht

Heeft u met executieveilingen te maken of krijgt u hier binnenkort mee te maken? Tijdens deze cursus krijgt u vanuit een praktische en juri…

check_box_outline_blank

Logo van LegalPlanet

Ook dit jaar zijn er weer vele interessante uitspraken van o.a. de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid, ernstig persoonlijk verwijt…

check_box_outline_blank

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
in Regardz La Vie, Utrecht

Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bank- en bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs van ondernemingen, in beginsel academisch gesc…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Stichtingen, verenigingen en coöperaties nemen als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten aan populariteit en aantal…

check_box_outline_blank

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
in Amsterdam

Deze studiedag biedt u de kans uw kennis van het insolventie-, financierings- en zekerhedenrecht op een effectieve en efficiënte wijze te ve…

check_box_outline_blank

Logo van VU Law Academy
Amsterdam

Cursus actualiteiten ondernemingsrecht - 1 december 2016DEZE CURSUS GAAT ZEKER DOOR! Een gestage en brede stroom wetgeving en jurisprudenti…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Immers, zond…

check_box_outline_blank

Logo van Lexlumen BV
in Amsterdam

Het baanbrekende arrest Koot Beheer/Tideman q.q. dateert alweer van 19 april 2013. In de praktijk van faillissementsafwikkeling leidt het e…

check_box_outline_blank

Logo van Lexlumen BV
in Amsterdam

De Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken is per 1 januari 2017 vervallen en de nieuwe regels voor huurkoop onroerende zaken in Boek 7A B…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Immers, zond…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Immers, zond…

check_box_outline_blank

Logo van LegalPlanet

Bent u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en belangrijkste jurisprudentie op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid? Tij…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Bij het werken met ondernemingsrechtsvormen komen onderwerpen als fusievorming, opvolging en aansprakelijkheid regelmatig ter sprake. Welke …