20 Milieu- & Omgevingsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Actualiteitencollege Jurisprudentie Omgevingsrecht - Vrijdagmiddag 15 december 2017

Logo van Instituut voor Bouwrecht
Vrijdag 15 december 2017 in Den Haag

Actualiteitencollege Jurisprudentie Omgevingsrecht Het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurisprudentie volgen el…

check_box_outline_blank

Werken met de AMvB Bodemenergie

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

AanleidingOp 1 juli was het zover: de AMvB Bodemenergie (officieel Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen) trad in werking. Inmiddels zijn w…

check_box_outline_blank

Juridische aspecten van energie-infrastructuur

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Voor het aanleggen en verplaatsen van kabels en leidingen in de ondergrond gelden veel verschillende regels. Er is nu eenmaal geen uniforme …

check_box_outline_blank

Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht - Woensdag 20 september 2017

Logo van Instituut voor Bouwrecht
Woensdag 20 september 2017 in Utrecht

Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de…

check_box_outline_blank

VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht 2017

Logo van Instituut voor Bouwrecht
Dinsdag 26 september 2017 in Utrecht

VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht 2017 In deze meerdaagse verdiepingscursus (9 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: hoofdlijnen…

check_box_outline_blank

Doorwerking bestuurs(proces)recht in omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy

Daarnaast is er steeds vaker Awb-jurisprudentie met grote gevolgen voor de omgevingsrechtelijke rechtspraktijk. Veranderingen zijn onder mee…

check_box_outline_blank

Update handhaving omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Met de verschuiving naar algemene regels wordt handhaving als sluitstuk steeds belangrijker in het omgevingsrecht. En als er dan gehandhaafd…

check_box_outline_blank

Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Dit is ook het geval met het omgevingsrecht. Om sterker in uw schoenen te staan is basiskennis over de ruimtelijke ordening en haar idioom v…

check_box_outline_blank

Basiscursus Afvalstoffenrecht

Logo van Berghauser Pont Academy

AanleidingDe afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht: de Kader…

check_box_outline_blank

Doorwerking Awb in omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Ook in het omgevingsrecht kun je dus niet zonder de Awb. In de wet- en regelgeving op dat rechtsgebied wordt regelmatig naar de Awb verwezen…

check_box_outline_blank

Omgevingsrecht voor raadsleden

Logo van Berghauser Pont Academy

Het omgevingsrecht is flink aan verandering onderhevig. Na de (nieuwe) Wro in 2008 kwam de Crisis- en herstelwet en daar overheen kwam weer …

check_box_outline_blank

De koop-/aannemingsovereenkomst in de bouwpraktijk* , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Vrijdag 13 oktober 2017 in Utrecht

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen (projectontwikkelaars, aannemers) en juristen werkzaam op het gebied van h…

check_box_outline_blank

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Er wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de juridische aspecten van handhaving van het omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke …

check_box_outline_blank

Jurisprudentiereeks Omgevingsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Vrijdag 1 december 2017 in Utrecht

Hoekstra, de actuele jurisprudentie (van de laatste 15 maanden) op het terrein van het omgevingsrecht (in het bijzonder het ruimtelijk bestu…

check_box_outline_blank

Basiscursus Milieurecht

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Inhoud en resultaatBinnen het omgevingsrecht is milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn e…