star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 266 onafhankelijke ervaringen.

28 Milieu- & Omgevingsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Juridische aspecten van energie-infrastructuur

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Voor het aanleggen en verplaatsen van kabels en leidingen in de ondergrond gelden veel verschillende regels. Er is nu eenmaal geen uniforme …

check_box_outline_blank

Werken met de AMvB Bodemenergie

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

AanleidingOp 1 juli was het zover: de AMvB Bodemenergie (officieel Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen) trad in werking. Inmiddels zijn w…

check_box_outline_blank

Dinsdag 6 maart 2018 - Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht

Logo van Instituut voor Bouwrecht
Dinsdag 6 maart 2018 in Arnhem

Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de…

check_box_outline_blank

Vrijdagmiddag 15 december 2017 - Actualiteitencollege Jurisprudentie Omgevingsrecht

Logo van Instituut voor Bouwrecht
Vrijdag 15 december 2017 in Den Haag

Actualiteitencollege Jurisprudentie Omgevingsrecht Het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurisprudentie volgen el…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Wabo en ontwikkelingen Omgevingsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Actuele ontwikkelingen Wabo en omgevingsrecht Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in h…

check_box_outline_blank

NIEUW: Basiscursus UAV en UAV-gc , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Donderdag 7 juni 2018 in Utrecht

In één dag een compleet overzicht van twee in de bouw veel gebruikte sets algemene voorwaarden De UAV-2012 zijn de recentste versie van een …

check_box_outline_blank

Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Inhoud en resultaat Met het volgen deze cursus bent u in twee dagen volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie to…

check_box_outline_blank

Doorwerking bestuurs(proces)recht in omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy

Veranderingen zijn onder meer:- Complexe wetgeving over niet tijdig beslissen- Aangepaste beslistermijn op bezwaarschriften- 'Bestuurlijke l…

check_box_outline_blank

Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Dit is ook het geval met het omgevingsrecht. Om sterker in uw schoenen te staan is basiskennis over de ruimtelijke ordening en haar idioom v…

check_box_outline_blank

Update handhaving omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Met de verschuiving naar algemene regels wordt handhaving als sluitstuk steeds belangrijker in het omgevingsrecht. En als er dan gehandhaafd…

check_box_outline_blank

Basiscursus Afvalstoffenrecht

Logo van Berghauser Pont Academy

AanleidingDe afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht: de Kader…

check_box_outline_blank

Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht* , Vastgoed- & Huurrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Woensdag 13 december 2017 in Utrecht en 1 andere datum

Bij huurrechtzaken wordt meestal de oplossing gezocht in het huurrecht zelf. Maar vaak liggen mogelijkheden voorhanden in andere rechtsgebi…

check_box_outline_blank

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Er wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de juridische aspecten van handhaving van het omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke …

check_box_outline_blank

Doorwerking Awb in omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Ook in het omgevingsrecht kun je dus niet zonder de Awb. In de wet- en regelgeving op dat rechtsgebied wordt regelmatig naar de Awb verwezen…

check_box_outline_blank

Omgevingsrecht voor raadsleden

Logo van Berghauser Pont Academy

Het omgevingsrecht is flink aan verandering onderhevig. Na de (nieuwe) Wro in 2008 kwam de Crisis- en herstelwet en daar overheen kwam weer …