22 Milieu- & Omgevingsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Actualiteiten Wabo en ontwikkelingen Omgevingsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Vanuit een voor de rechtspraktijk relevante invalshoek biedt deze eendaagse cursus u een overzicht van de actualiteiten onder d…

check_box_outline_blank

Omgevingsrecht voor raadsleden

Logo van Berghauser Pont Academy

Het omgevingsrecht is flink aan verandering onderhevig. Na de (nieuwe) Wro in 2008 kwam de Crisis- en herstelwet en daar overheen kwam weer …

check_box_outline_blank

Jurisprudentiereeks Omgevingsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Hoekstra, de actuele jurisprudentie (van de laatste 15 maanden) op het terrein van het omgevingsrecht (in het bijzonder het ruimtelijk bestu…

check_box_outline_blank

De koop-/aannemingsovereenkomst in de bouwpraktijk* , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen (projectontwikkelaars, aannemers) en juristen werkzaam op het gebied van h…

check_box_outline_blank

De koop -/aannemingsovereenkomst in perspectief** , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen (projectontwikkelaars, aannemers) en juristen werkzaam op het gebied van h…

check_box_outline_blank

Actualiteitencollege Jurisprudentie Omgevingsrecht

Logo van Instituut voor Bouwrecht
Utrecht

Actualiteitencollege Jurisprudentie Omgevingsrecht Het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurisprudentie volgen el…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Omgevingsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Nu al zijn de eerste AmvB’s en uitvoeringsregels bekend gemaakt en dienen organisaties voor te sorteren op de uitgangspunten van het nieuwe …

check_box_outline_blank

Natuurbeschermingsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Het natuurbeschermingsrecht is volop in beweging. Op 1 januari 2017 zal de Wet Natuurbescherming in werking treden. Deze wet vervangt de hui…

check_box_outline_blank

Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht* , Vastgoed- & Huurrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Maar vaak liggen mogelijkheden voorhanden in andere rechtsgebieden zoals in het omgevingsrecht onderdeel van het bestuursrecht, die snellere…

check_box_outline_blank

Actualiteiten college Omgevingsrecht (Wabo/Wro/Chw) (I en II)

Logo van Instituut voor Bouwrecht

Dagdeel (II) Actualiteiten college Jurisprudentie OmgevingsrechtHet omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurispruden…

check_box_outline_blank

Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht

Logo van Instituut voor Bouwrecht

Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht nodig…

check_box_outline_blank

Inleiding Omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Inleiding Omgevingsrecht als geheel neemt aan belang toe. Beschouwde men milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur altijd als ap…

check_box_outline_blank

Werken met de AMvB Bodemenergie

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

AanleidingOp 1 juli was het zover: de AMvB Bodemenergie (officieel Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen) trad in werking. Inmiddels zijn w…

check_box_outline_blank

Juridische aspecten van energie-infrastructuur

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Voor het aanleggen en verplaatsen van kabels en leidingen in de ondergrond gelden veel verschillende regels. Er is nu eenmaal geen uniforme …

check_box_outline_blank

Doorwerking bestuurs(proces)recht in omgevingsrecht

Logo van Berghauser Pont Academy

Daarnaast is er steeds vaker Awb-jurisprudentie met grote gevolgen voor de omgevingsrechtelijke rechtspraktijk. Veranderingen zijn onder mee…