18 Milieu- & Omgevingsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy

Het omgevingsrecht is flink aan verandering onderhevig. Na de (nieuwe) Wro in 2008 kwam de Crisis- en herstelwet en daar overheen kwam weer …

check_box_outline_blank

Logo van Instituut voor Bouwrecht
in Utrecht

Actualiteitencollege Jurisprudentie Omgevingsrecht Het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurisprudentie volgen el…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
in Utrecht

Nu al zijn de eerste AmvB’s en uitvoeringsregels bekend gemaakt en dienen organisaties voor te sorteren op de uitgangspunten van het nieuwe …

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy

Kunstlicht is vanzelfsprekend geworden en belangrijk voor onze persoonlijke en economische ontwikkeling. Het besef dat kunstlicht ook nadeli…

check_box_outline_blank

Logo van Instituut voor Bouwrecht

Dagdeel (II) Actualiteiten college Jurisprudentie OmgevingsrechtHet omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurispruden…

check_box_outline_blank

Logo van Instituut voor Bouwrecht

Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht nodig…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Inleiding Omgevingsrecht als geheel neemt aan belang toe. Beschouwde men milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur altijd als ap…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

AanleidingOp 1 juli was het zover: de AMvB Bodemenergie (officieel Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen) trad in werking. Inmiddels zijn w…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Voor het aanleggen en verplaatsen van kabels en leidingen in de ondergrond gelden veel verschillende regels. Er is nu eenmaal geen uniforme …

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy

Daarnaast is er steeds vaker Awb-jurisprudentie met grote gevolgen voor de omgevingsrechtelijke rechtspraktijk. Veranderingen zijn onder mee…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Dit is ook het geval met het omgevingsrecht. Om sterker in uw schoenen te staan is basiskennis over de ruimtelijke ordening en haar idioom v…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy

AanleidingDe afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht: de Kader…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Met de verschuiving naar algemene regels wordt handhaving als sluitstuk steeds belangrijker in het omgevingsrecht. En als er dan gehandhaafd…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy

Plattelandswoningen, natuur- en milieuregelgeving Specifiek gericht op landelijk gebied Complexe wetgevingskluwen Botsende belangen en funct…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Ook in het omgevingsrecht kun je dus niet zonder de Awb. In de wet- en regelgeving op dat rechtsgebied wordt regelmatig naar de Awb verwezen…