12 Jeugdrecht Cursussen

check_box_outline_blank

JEUGDRECHT

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Cursus Jeugdrecht Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand- Civiel jeugdrecht donderdag 3 december 2015 - Jeugdstraf(proces)recht donderdag 1…

check_box_outline_blank

Specialisatieopleiding jeugdrecht*** , Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Donderdag 21 september 2017 in Utrecht

Bestemd voor: jeugdrechtadvocaten, zijnde advocaten voorzien van stageverklaring en ervaring in het jeugdrecht en (aspirant)leden van VNJA D…

check_box_outline_blank

Rechtsbescherming in de Jeugdwet

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Doelgroep De cursus is zowel bestemd voor juristen bezwaar en beroep van gemeenten en adviesbureaus als voor advocaten die zich met het jeug…

check_box_outline_blank

Regionale samenwerking

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Intergemeentelijke samenwerking komt steeds vaker voor. Zo zijn recentelijk in het kader van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maats…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Vrijdag 9 juni 2017 in Utrecht en 1 andere datum

De basis van het civiele jeugdrecht Als advocaat in de familie- en jeugdrechtpraktijk wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwik…

check_box_outline_blank

Actualiteiten jeugdrecht** , Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Maandag 15 mei 2017 in Utrecht

Behaal ook uw actualiteitenpunten voor de Raad voor Rechtbijstand op het gebied van jeugdrecht! Deze actualiteitencursus is bedoeld voor adv…

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Jeugd(straf)recht (Strafrecht)

Logo van Lexlumen BV
Maandag 12 juni 2017 in Utrecht

Wat houden de nieuwe Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS - afspraken jeugd in? Bent u op de hoogte van de Jeugdwet en de ingrijpend…

check_box_outline_blank

De positie van het kind in het civiele jeugdrecht** , Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Woensdag 14 juni 2017 in Utrecht en 1 andere datum

Bestemd voor: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juristen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescher…

check_box_outline_blank

Recente ontwikkelingen inzake Jeugdwet en herziene kinderbeschermingsmaatregelen

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 13 juni 2017 in Utrecht en 1 andere datum

Actuele thema’s en jurisprudentie jeugdrechtg Als jeugdrechtadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het c…

check_box_outline_blank
Square jeugd

Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Maandag 15 mei 2017 in Veenendaal en 1 andere datum
Square jeugd

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om …

check_box_outline_blank

Jeugdbescherming en jeugdhulp en de rechtspositie van ouders en kinderen** , Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Donderdag 23 november 2017 in Veenendaal

Sinds de inwerkingtreding van de 2015 hebben ingrijpende wijzigingen plaats gevonden op het gebied van het Jeugd(beschermings)recht en de je…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Familie- en Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 6 juni 2017 in Utrecht en 1 andere datum

Actuele ontwikkelingen familie- en jeugdrecht Als advocaat in de familie- en jeugdrechtpraktijk wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s…