17 Gezondheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Omgaan met fouten, incidenten en calamiteiten in de zorg** , Gezondheidsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: advocaten, gezondheidsjuristen en juristen/klachtenbehandelaars binnen zorginstellingen. Recentelijk is de aandacht voor het …

check_box_outline_blank

Medische aansprakelijkheid* , Gezondheidsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: advocaten, gezondheidsjuristen en juristen binnen zorginstellingen. U ontvangt gratis de Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrec…

check_box_outline_blank
Square header gzr met boom gzr

3e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Den Haag, Utrecht en 3 andere regio's
Square header gzr met boom gzr

Programma is inontwikkeling De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Niet al…

check_box_outline_blank

Actualiteiten rond de Wet zorg & dwang en Wet bopz** , Gezondheidsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: gezondheidsjuristen, juristen binnen zorginstellingen, advocaten (die in de praktijk te maken hebben met de doelgroep ouderen…

check_box_outline_blank
Square header mkj0 1

Medische kennis voor juristen Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Den Haag, Utrecht en 3 andere regio's
Square header mkj0 1

Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid op het medische vlak een rol. Vaa…

check_box_outline_blank
Square header letselschade

Letselschade en Sociale Zekerheid

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Den Haag, Utrecht en 3 andere regio's
Square header letselschade

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg,…

check_box_outline_blank

Etikettering van levensmiddelen in de praktijk* , Levensmiddelenrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: productontwikkelaars, kwaliteitsmanagers, inkoopmanagers, bedrijfsjuristen, advocaten, levensmiddelenadviesbureaus, brancheor…

check_box_outline_blank

Toezicht, tuchtrecht en kwaliteit in de gezondheidszorg

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting De rechtsvragen die voortkomen uit de sector gezondheidszorg raken vele algemene rechtsgebieden. Ook in jouw praktijk kun je d…

check_box_outline_blank

Regulering in de gezondheidszorg

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting De rechtsvragen die voortkomen uit de sector gezondheidszorg raken vele algemene rechtsgebieden. Ook in jouw praktijk kun je d…

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein 2017 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Door de nieuwe wetgeving in het sociaal domein zijn er veel nieuwe taken en ook nieuwe regels bij gekomen. Al deze wetten stel…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wet langdurige zorg (Wlz)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Veranderingen in de langdurige zorg De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos…

check_box_outline_blank

Privacy in het arbeidsrecht* , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Sollicitatie Crimineel verleden Medische aspecten Social media Observatie tijdens en buiten werk Ontslag (op staande voet) Een zeer gevoeli…

check_box_outline_blank

De wet Bopz in een breder kader geplaatst** , Gezondheidsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: gezondheidsjuristen, juristen binnen zorginstellingen, advocaten (die in de praktijk te maken hebben met de doelgroep ouderen…

check_box_outline_blank

JA Verklaard , Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Utrecht

Bestemd voor: advocaten, bedrijfsjuristen, juristen bij rechtsbijstandsverzekeraars In één middag de jurisprudentie van het afgelopen jaar …