23 Staats- en bestuursrecht Cursussen

Bekijk ook: Ondernemingsrecht.

check_box_outline_blank

Praktisch procederen in het bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Een routeplanning in het bestuursrecht voor gevorderde praktijkjuristen. Tips voor effectief interveniëren in het bestuursproce…

check_box_outline_blank

Bestuursstrafrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Het bestuursrecht bevat tegenwoordig diverse strafrechtelijke elementen en bestuursorganen leggen veelvuldig bestraffende sanct…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Bestuursrecht

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
Nijmegen

Wie het bestuursrecht overziet, moet constateren dat er nauwelijks rust aan het front is. De ontwikkelingen rond de Algemene wet bestuursrec…

check_box_outline_blank

Leergang Onderwijsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en s…

check_box_outline_blank

Masterclass overheidsaansprakelijkheid

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Thema: Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (dag 1) - Titel 8:4 Awb - Formele aspecten van schadevergoeding bij onrecht…

check_box_outline_blank

Gemeente en recht

Logo van Berghauser Pont Academy

Het staats- en bestuursrecht, maar ook het privaatrecht en de jurisprudentie bevatten normen en spelregels voor de overheid.Inhoud en result…

check_box_outline_blank

Vreemdelingen en Openbare Orde

Logo van OSR Juridische Opleidingen

Samenvatting In deze interactieve cursus ga je, in enkele qua professionele achtergrond gemengde groepen, praktijkvragen met een hoog realit…

check_box_outline_blank

Medische aspecten in de asielprocedure

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Kennis, inzicht en vaardigheden opdoen over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe hier als rech…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Onderwijsrecht

Logo van VU Law Academy
Amsterdam

Cursus actualiteiten onderwijsrecht - 27 juni 2017 Naast de cursus Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs, die zich richt op de rechtsp…

check_box_outline_blank

Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk

Logo van CPO (Radboud Universiteit)

Doelgroep: advocaten, (gemeente)juristen en een ieder die werkzaam is op het gebied van de ruimtelijke ordening, in beginsel academisch ges…

check_box_outline_blank

Basiscursus Bestuurlijke handhaving en Bestuursstrafrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting Je raakt bekend met: • de wettelijke basis voor bestuurlijke handhaving; • de bestaande handhavingsinstrumenten, en de juiste t…

check_box_outline_blank

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als een 'hot item'. De roep om transparantie enerzijds en voorkoming van misbr…

check_box_outline_blank
Square header shv6

Toepassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op schuldhulpverlening | Module 8

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Den Haag, Utrecht en 3 andere regio's
Square header shv6

De rol van de Awb bij de aanvraag schuldhulpverlening Op de uitvoering van schuldhulpverlening is behalve de Wet gemeentelijke schuldhulpver…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wob en Wbp

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als 'hot item'. Dat blijkt bij de Wob onder meer uit het feit dat er in het k…

check_box_outline_blank

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten Ruimtelijk bestuursrecht 2015 Toelichting In deze cursus bespreken en analyseren de docenten de belangrijkste rechtspraak op …