29 Staats- en bestuursrecht Cursussen

Bekijk ook: Ondernemingsrecht.

check_box_outline_blank

Actualiteiten Bestuursrecht

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
Donderdag 11 mei 2017 in Nijmegen

Wie het bestuursrecht overziet, moet constateren dat er nauwelijks rust aan het front is. De ontwikkelingen rond de Algemene wet bestuursrec…

check_box_outline_blank

Praktisch procederen in het bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 7 december 2017 in Utrecht

Samenvatting Een routeplanning in het bestuursrecht voor gevorderde praktijkjuristen. Tips voor effectief interveniëren in het bestuursproce…

check_box_outline_blank

Bestuursstrafrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 18 april 2017 in Utrecht

Samenvatting Het bestuursrecht bevat tegenwoordig diverse strafrechtelijke elementen en bestuursorganen leggen veelvuldig bestraffende sanct…

check_box_outline_blank

Fundamenten van het Bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 21 maart 2017 in Utrecht

Overig Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere onderdelen fundamenten van het bestuursrecht, te weten de bezwaarschriftprocedure…

check_box_outline_blank

Masterclass overheidsaansprakelijkheid

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 8 juni 2017 in Utrecht

Samenvatting Thema: Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (dag 1) - Titel 8:4 Awb - Formele aspecten van schadevergoeding bij onrecht…

check_box_outline_blank

Leergang Onderwijsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 21 september 2017 in Utrecht

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en s…

check_box_outline_blank

Gemeente en recht

Logo van Berghauser Pont Academy

Het staats- en bestuursrecht, maar ook het privaatrecht en de jurisprudentie bevatten normen en spelregels voor de overheid.Inhoud en result…

check_box_outline_blank

Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
Dinsdag 20 juni 2017 in CPO-zaal Radboud Universiteit te Nijmegen

Doelgroep: advocaten, (gemeente)juristen en een ieder die werkzaam is op het gebied van de ruimtelijke ordening, in beginsel academisch ges…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Onderwijsrecht

Logo van VU Law Academy
Dinsdag 27 juni 2017 in Amsterdam

Cursus actualiteiten onderwijsrecht - 27 juni 2017 Naast de cursus Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs, die zich richt op de rechtsp…

check_box_outline_blank

Vreemdelingen en Openbare Orde

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 14 november 2017 in Utrecht

Samenvatting In deze interactieve cursus ga je, in enkele qua professionele achtergrond gemengde groepen, praktijkvragen met een hoog realit…

check_box_outline_blank

Medische aspecten in de asielprocedure

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Maandag 18 december 2017 in Utrecht

Kennis, inzicht en vaardigheden opdoen over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe hier als rech…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Algemeen Bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 21 maart 2017 in Utrecht

In deze driedaagse opleiding doe je kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Je a…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wob en Wbp

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 6 juni 2017 in Utrecht

Samenvatting De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als 'hot item'. Dat blijkt bij de Wob onder meer uit het feit dat er in het k…

check_box_outline_blank

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 6 juni 2017 in Utrecht

Samenvatting De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als een 'hot item'. De roep om transparantie enerzijds en voorkoming van misbr…

check_box_outline_blank

Basiscursus Bestuurlijke handhaving en Bestuursstrafrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Dinsdag 11 april 2017 in Utrecht

Samenvatting Je raakt bekend met: • de wettelijke basis voor bestuurlijke handhaving; • de bestaande handhavingsinstrumenten, en de juiste t…