32 Staats- en bestuursrecht Cursussen

Bekijk ook: Ondernemingsrecht.

check_box_outline_blank

Actualiteiten Bestuursrecht

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
Donderdag 11 mei 2017 in Nijmegen

Wie het bestuursrecht overziet, moet constateren dat er nauwelijks rust aan het front is. De ontwikkelingen rond de Algemene wet bestuursrec…

check_box_outline_blank

Overheidsaansprakelijkheid

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

Overheidsaansprakelijkheid is een complex rechtsgebied dat zich afspeelt op het grensvlak tussen bestuursrecht en burgerlijk recht. Er besta…

check_box_outline_blank

Bestuursrecht voor de raadsgriffier

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

In zijn hoedanigheid van bestuursorgaan neemt de raad besluiten die niet zelden via een ingesteld beroep de bestuursrechter (kunnen) bereike…

check_box_outline_blank

Update Wob en Wet Open Overheid

Logo van Berghauser Pont Academy
Utrecht

DoelgroepDe cursus is bestemd voor juristen, communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies en andere bestuursorganen…

check_box_outline_blank

Praktisch procederen in het bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 7 december 2017 in Utrecht

De cursus geeft u inzicht in het verloop van de bestuursrechtelijke procedure en uw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden. Er i…

check_box_outline_blank

Bestuursstrafrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 12 oktober 2017 in Utrecht

Samenvatting Het bestuursrecht bevat tegenwoordig diverse strafrechtelijke elementen en bestuursorganen leggen veelvuldig bestraffende sanct…

check_box_outline_blank

Schadevergoeding in het bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Vrijdag 1 december 2017 in Utrecht

Samenvatting Naast materiële aspecten zal aandacht worden besteed aan procedurele aspecten: wanneer kan welk type claim worden ingediend? Bi…

check_box_outline_blank

Leergang Onderwijsrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 21 september 2017 in Utrecht

Leergang voor professionals in het onderwijs Deze leergang onderwijsrecht is bedoeld voor juristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, st…

check_box_outline_blank

Masterclass overheidsaansprakelijkheid

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 8 juni 2017 in Utrecht

Samenvatting Overheidsaansprakelijkheid is een gecompliceerd rechtsgebied op de grens van privaat en publiek recht.En de trend is dat de ove…

check_box_outline_blank

Fundamenten van het Bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Woensdag 20 september 2017 in Utrecht

Overig Je kunt deze cursus volgen in combinatie met andere onderdelen fundamenten van het bestuursrecht, te weten de bezwaarschriftprocedure…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Onderwijsrecht

Logo van VU Law Academy
Dinsdag 27 juni 2017 in Amsterdam

Cursus actualiteiten onderwijsrecht - 27 juni 2017 Naast de cursus Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs, die zich richt op de rechtsp…

check_box_outline_blank

Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk

Logo van CPO (Radboud Universiteit)
Dinsdag 20 juni 2017 in CPO-zaal Radboud Universiteit te Nijmegen

Tot slot komen ontwikkeling in het algemeen bestuursrecht aan bod, voor zover deze gevolgen hebben voor procedures in het ruimtelijk domein.…

check_box_outline_blank

Cursus UAV-GC 2005 voor Woningcorporaties

Logo van Instituut voor Bouwrecht
Dinsdag 19 september 2017 in Den Haag

Cursus UAV-GC 2005 voor Woningcorporaties Opdrachtgevers van bouwopdrachten hebben de keus uit het model waarbij zij een ontwerp laten maken…

check_box_outline_blank

Basiscursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Vrijdag 1 december 2017 in Utrecht

Deze leerstukken nemen in elke bestuursrechtelijke procedure een prominente plaats in. Casusposities vormen de leidraad bij de behandeling v…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Algemeen Bestuursrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Woensdag 20 september 2017 in Utrecht

In deze driedaagse opleiding doe je kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Je a…