10 Ambtenarenrecht Cursussen & Opleidingen

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Bestemd voor: Advocaten (inclusief stagiaires) en (overheids)juristen Dit betreft de eerste dag van de tweedaagse basisopleiding ambtenaren…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
in Utrecht

De inbedding van het publiekrechtelijke stelsel van sociale verzekeringen in de bestaande regelingen voor overheidspersoneel maakt dat kenn…

check_box_outline_blank

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten ambtenarenrecht 2015 Toelichting Het ambtenarenrecht zit in een veranderingsfase. Elementen van de Wet Werk en Zekerheid word…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Bestemd voor: Advocaten (inclusief stagiaires) en (overheids)juristen Deze tweedaagse basisopleiding geeft u inzicht in de (hoofd-)problema…

check_box_outline_blank

Logo van LegalPlanet

De Eerste Kamer behandelt aanstaande dinsdag het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Hiermee staat het ambtenarenrecht op …

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
in Utrecht

Samenvatting Het ambtenarenrecht is volop in beweging, wat met name geldt voor het onderdeel sancties op 'plichtsverzuim' en 'integriteit'.…

check_box_outline_blank

Logo van OSR Juridische Opleidingen
in Utrecht

Samenvatting Door de voortschrijdende privatisering staat de rechtspositie van de ambtenaar onder druk. Gevolg is dat je steeds vaker wordt…

check_box_outline_blank

Logo van Sdu Opleidingen & Events
in Utrecht

Bestemd voor: (Gemeente)juristen, HRM-medewerkers overheid, ambtenaren, OR-leden overheid, advocaten, vakbondsjuristen De Wet Normalisering…

check_box_outline_blank

Logo van Permeduc -  Instituut voor Permanente Educatie

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is aangenomen door de Eerste Kamer! Dit heeft voor veel ambtenaren grote gevolgen. Zij moeten…

check_box_outline_blank

Logo van Berghauser Pont Academy
in Utrecht

De normalisering is een behoorlijk juridische wijziging in het ambtenarenrecht. De inwerkingtreding van de wet normalisering rechtspositie …