Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?

Niveau
Tijdsduur
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Berghauser Pont Academy biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Utrecht

Beschrijving

Aanleiding

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Landelijk zijn er doelstellingen vastgesteld. Zo moet in 2020 20% van de totale energiebehoefte duurzaam opgewekt worden. In 2050 moet de energievoorziening nagenoeg CO2-neutraal zijn. De energietransitie stelt ons voor een flinke uitdaging.

 • Hoe zorgen we voor voldoende duurzame energie?
 • Welke aanpassingen in de energie-infrastructuur zijn nodig?
 • Wil de transitie succesvol zijn, dan moeten de energiesector, overheid en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken én met de omgeving. Hoe draagt de Omgevingswet hierin bij?
 • Wordt de Omgevingswet een versneller van energietransitie?
 • We…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Aanleiding

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Landelijk zijn er doelstellingen vastgesteld. Zo moet in 2020 20% van de totale energiebehoefte duurzaam opgewekt worden. In 2050 moet de energievoorziening nagenoeg CO2-neutraal zijn. De energietransitie stelt ons voor een flinke uitdaging.

 • Hoe zorgen we voor voldoende duurzame energie?
 • Welke aanpassingen in de energie-infrastructuur zijn nodig?
 • Wil de transitie succesvol zijn, dan moeten de energiesector, overheid en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken én met de omgeving. Hoe draagt de Omgevingswet hierin bij?
 • Wordt de Omgevingswet een versneller van energietransitie?
 • Welke veranderingen brengt de Omgevingswet voor de besluitvorming over de aanleg en het beheer van energievoorzieningen?

Interessante vragen voor de toekomst. Maar hoe gaan we dit als decentrale overheden praktisch aanpakken?

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe de overheid (in het bijzonder de gemeente, omgevingsdienst en provincie), de energiesector en maatschappelijke organisaties kunnen omgaan met de impact van hernieuwbare energie-, bio-, wind- en zonne-energie en omgevingswarmte op de leefomgeving en de handvatten die de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten hiervoor bieden. Wat kan u op decentraal niveau nu al doen om de energietransitie op gang te krijgen?

Deelnemers krijgen daarbij ook een breed inzicht in wat er komt kijken bij de ruimtelijke opgave van de energietransitie.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor:

Medewerkers van (de)centrale overheden:

 • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en/of afwijkingsprocedures begeleiden en/of opstellen
 • projectleiders en beleidsadviseurs ruimtelijke ordening projectleiders en beleidsadviseurs milieu en energie

Medewerkers van bedrijven:

 • projectontwikkelaars
 • adviesbureaus
 • medewerkers van bedrijven die zich bezighouden met ontwikkeling van (duurzame) energie-initiatieven en energie-infrastructuur. Dit kunnen zijn energie coöperaties, energiebedrijven, netwerkbeheerders, gebiedsontwikkelaars, energieproducenten.

Programma

Inleiding

 • Wettelijk kader en beleidskader
 • Omgevingswet en energie
 • Casus ruimtelijke impact van energietransitie

De mogelijkheden van de omgevingsvisie voor de energietransitie

 • Wettelijke vereisten
 • Vastleggen van ambitie in de omgevingsvisie (doelen, richtjaar, etc.)
 • Ruimtelijke mogelijkheden en planologische invulling van energietransitie in de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten.
 • Maatschappelijk vraagstuk rondom energietransitie in de plannen voor de leefomgeving
 • Inspraak en communicatie

De mogelijkheden van het Omgevingsplan voor de energietransitie

 • Wettelijk kader: instrument Omgevingsplan, voorwaarden, uitnodigingsplanologie, aansluitplicht, energieprestatie, reguleren ondergrond, geluid, bodem, zicht, welke AMvB’s
 • Ruimtelijke mogelijkheden en planologische invulling van energietransitie in het omgevingsplan
 • Praktijkvoorbeelden van energietransitie: ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, bouw van een windpark voor de energievoorziening van een datacenter
 • Inspraak en communicatie: specifieke aspecten bij energie

Concrete initiatieven onder de Omgevingswet

 • Welke stappen moeten worden gezet bij concrete initiatieven?
 • Middelen en bijbehorend wettelijk kader, bevoegd gezag en procedure
  • Zonne-energie
  • Wind
  • Distributienet
  • energieaansluitplichten
  • Maatregelen aan woning
  • Bovengemeentelijk belang (projectbesluit)

Samenwerking partijen

 • (Wettelijke) mogelijkheden
 • Praktijkvoorbeelden, waaronder:
  • Etriplus in Greenport Venlo: Arcadis is mede-aandeelhouder in Etriplus. Etriplus is een energieontwikkelaar in Greenport Venlo die allerlei projecten ontwikkelen op het vlak van reductie, besparing, uitwisseling en hernieuwbare energie.
  • 7 Square Endeavour in Rotterdam: een bewonersinitiatief om een betere  leefbaarheid van het plein te realiseren.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.